આંખો જીણી જીણી કરે સ્વામી – Aankho Jini Jini Kare Swami

આંખો જીણી જીણી કરે સ્વામી, મારા મનને લોભતા

આંખના એ મટકે મારા મનને ખેંચતા, મારા મનને ખેંચતા

. . .

~ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ ગીતની પ્રસ્તુતિ થશે ~

Advertisements